NEDEN KATILMALISINIZ?

Ziyaretçilere aynı çatı altında ulaşmak, yeni iş bağlantıları ve ortaklık anlaşmaları kurmak,

10. kez yapılacak organizasyonda yer alarak prestijini sağlamlaştırmak,

Marka bilinirliliğinizi artırma imkanı,

Marka yaratmak ve yeni pazarlara açılma fırsatı yakalamak,

Firmanızın pazar içinde yerini saptamak, yeni alanları belirlemek

Rekabet şansını değerlendirebilmek,

Müşteri analizi yapabilmek ( gereksinimleri öğrenmek, ilişkileri sağlamlaştırmak),

Kurumsal prestij ve müşteri üzerindeki imajı güçlendirmek,

Yeni ürünlerin tanıtımını gerçekleştirmek, pazardaki başarısını gözlemleyebilmek,

Son tüketiciye ulaşabilmek,